Geotechnika, a budownictwo inżynieryjne

Geotechnika jest to gałąź inżynierii ściśle związana z inżynierią lądową. Dokładnie można powiedzieć, że jest to gospodarowanie przestrzeni naziemnej pod drogi, mosty czy też budynki. Jest ona także ściśle związana z budownictwem inżynieryjnym, a budownictwo inżynieryjne to na przykład budowanie:
– oczyszczalni ścieków,
– stacji uzdatniania wody,
– sieci kanalizacyjne i wodociągowe,
– przepompownie ścieków,
– zbiorników retencyjnych,
– suszarni i spalarni osadów,
– obiektów unieszkodliwiania odpadów.

Jak widać, te dwie nauki są bardzo do siebie zbliżone i muszą ze sobą niekiedy współpracować dla osiągnięcia zamierzonego celu. Wielu geotechników szkoli się również z zakresu budownictwa inżynieryjnego po to żeby być bardziej atrakcyjnym dla pracodawców, żeby być bardziej konkurencyjnym, a nie kiedy nawet dla siebie aby poczuć się bardziej pewnie w pracy i przy tym mieć pewność, że to co się robi ma sens. Jeśli chodzi o etaty budowania to wyróżnia się trzy podstawowe i jest to:
– badanie wstępne,
– badania w fazie wykonywania budowli,
– kontrola zachowania się górotworu i weryfikacja wyników badań w fazie użytkowania budynku lub budowli.

Jako przykład udziału tych dwóch ściśle związanych nauk można przytoczyć przebudowę nazwaną Big Dig w Bostonie, gdzie na małej przestrzeni trzeba było przebudować most, którym nie można było jeździć podczas remontu, a ludzie muszą się przemieszczać. Ustawiono drugi most niedaleko i to wszystko wiązało się z dobrą znajomością otoczenia, a także dużym wykształceniem z zakresu inżynierii budownictwa i geotechniki.

Więcej o poruszonych tu zagadnieniach znajdziesz na www.titan.com.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *